ยอดเขาแม้อยู่สูง…แต่มองเห็นได้โดยใกล้

ยอดเขาแม้อยู่สูง…แต่มองเห็นได้โดยใกล้…หากหวังปีนป่าย…กลับอยู่ลับตา…มีเพียงใจรับรู้ว่า …ทุกครั้งที่ปีนขึ้น…ตนก็สูงขึ้น เป้าหมายก็อยู่ใกล้ลง

ยอดเขาแม้อยู่สูง...แต่มองเห็นได้โดยใกล้
ยอดเขาแม้อยู่สูง…แต่มองเห็นได้โดยใกล้

Continue reading ยอดเขาแม้อยู่สูง…แต่มองเห็นได้โดยใกล้